فیلم کارکرد میکسر بلندر 30 کیلویی استیل

فیلم کارکرد میکسر بلندر 30 کیلویی استیل

فیلم کارکرد میکسر بلندر 30 کیلویی استیل

خروجی اهرمی تیغه و بدنه استیل درب دار

صنایع غذایی و کشارزی ارمغان رضوان توس 09152020183 و 05137234606

ستاره بدهید
Author Rating
1star1star1star1star1star
Aggregate Rating
4 based on 1 votes
Brand Name
فیلم کارکرد میکسر بلندر 30 کیلویی استیل
Product Name
فیلم کارکرد میکسر بلندر 30 کیلویی استیل
Price
18200000
Product Availability
Available in Store Only

توجه :
سایت ادوات کشاورزی و دامداری ارمغان رضوان توس به نشانی www.mixer.armaghantoos.ir

سایت مواد اولیه و خدمات کارخانجات به نشانی
www.armaghantoos.ir میباشد .

X
error: Content is protected !!