پخش اسید سیتریک آبدار

پخش اسید سیتریک آبدار

پخش اسید سیتریک آبدار

جهت مصارف صنایع غذایی و قنادی در وزن های 25 کیلوگرم

صنایع غذایی و کشاورزی و دامداری ارمغان رضوان توس 09152020183 و 05137234606

ارسال در مشهد به دیگر شهر های ایران

پخش اسید سیتریک آبدار جهت مصارف صنایع غذایی و قنادی در وزن های 25 کیلوگرم صنایع غذایی و کشاورزی ارمغان رضوان توس 09152020183 و 05137234606
پخش اسید سیتریک آبدار جهت مصارف صنایع غذایی و قنادی در وزن های 25 کیلوگرم صنایع غذایی و کشاورزی ارمغان رضوان توس 09152020183 و 05137234606

توجه :
سایت ادوات کشاورزی و دامداری ارمغان رضوان توس به نشانی www.mixer.armaghantoos.ir

سایت مواد اولیه و خدمات کارخانجات به نشانی
www.armaghantoos.ir میباشد .

X
error: Content is protected !!