فیلم میکسر علوفه

فیلم میکسر علوفه

فیلم میکسر علوفه

در ظرفیت ها و جنس بدنه متفاوت

پس از مشاهده فیلم جهت مشاوره و خرید با ۰۹۱۵۲۰۲۰۱۸۳ و ۰۵۱۳۷۲۳۴۶۰۶ تماس بگیرید .

فیلم میکسر علوفه پس از مشاهده فیلم جهت مشاوره و خرید با ۰۹۱۵۲۰۲۰۱۸۳ و ۰۵۱۳۷۲۳۴۶۰۶ تماس بگیرید . انواع میکسر استیل و آهنی و استیل

توجه :
سایت ادوات کشاورزی و دامداری ارمغان رضوان توس به نشانی www.mixer.armaghantoos.ir

سایت مواد اولیه و خدمات کارخانجات به نشانی
www.armaghantoos.ir میباشد .

X
error: Content is protected !!