فیلم میکسر ۳۰ کیلویی پایلوت

فیلم میکسر ۳۰ کیلویی پایلوت

فیلم میکسر ۳۰ کیلویی پایلوت

در سه جنس بدنه آهن و استیل و گالوانیزه با موتور تکفاز و به همراه گیربکس

پس از مشاهده فیلم جهت مشاوره با ۰۹۱۵۲۰۲۰۱۸۳ و ۰۵۱۳۷۲۳۴۶۰۶ تماس بگیرید .

فیلم میکسر ۳۰ کیلویی پایلوت در سه جنس بدنه آهن و استیل و گالوانیزه با موتور تکفاز و به همراه گیربکس جهت مشاوره با ۰۹۱۵۲۰۲۰۱۸۳ و ۰۵۱۳۷۲۳۴۶۰۶

توجه :
سایت ادوات کشاورزی و دامداری ارمغان رضوان توس به نشانی www.mixer.armaghantoos.ir

سایت مواد اولیه و خدمات کارخانجات به نشانی
www.armaghantoos.ir میباشد .

X
error: Content is protected !!