ادویه جات فله

ادویه جات فله

ادویه جات فله

بازرگانی تولیدی و پخش ارمغان رضوان توس 09152020183 و 05137234606

بیش از یک دهه مشاور و تامین کننده مواد اولیه واحد های تولیدی

زردچوبه 20 KG

فلفل سیاه در وزن 20 کیلوگرم

فلفل قرمز در وزن 20 کیلوگرم

دارچین فله سائیده

ادویه جات فله زردچوبه 20 KG فلفل سیاه در وزن 20 کیلوگرم فلفل قرمز در وزن 20 کیلوگرم دارچین فله سائیده ارمغان رضوان توس 09152020183
ادویه جات فله زردچوبه 20 KG فلفل سیاه در وزن 20 کیلوگرم فلفل قرمز در وزن 20 کیلوگرم دارچین فله سائیده ارمغان رضوان توس 09152020183
Summary
Review Date
Reviewed Item
ادویه جات فله
Author Rating
51star1star1star1star1star
Product Name
ادویه جات فله

توجه :
سایت ادوات کشاورزی و دامداری ارمغان رضوان توس به نشانی www.mixer.armaghantoos.ir

سایت مواد اولیه و خدمات کارخانجات به نشانی
www.armaghantoos.ir میباشد .

X
error: Content is protected !!