هل اکبر بنفش یک کیلوگرمی

هل اکبر بنفش یک کیلوگرمی

1630000 تومان

هل اکبر بنفش یک کیلوگرمی

وزن 1000 گرم یک کیلوگرمی

فله

نوع هل : سبز اعلا اکبر بنفش

قیمت هر بسته یک کیلوگرمی بسته 1590000 تومان

بازرگانی تولیدی و پخش ارمغان رضوان توس پشتیبانی : 09152020183 و 05137234606

ناموجود

توضیحات

هل اکبر بنفش یک کیلوگرمی

وزن 1000 گرم یک کیلوگرمی

فله

نوع هل : سبز اعلا اکبر بنفش

قیمت هر بسته یک کیلوگرمی بسته 1590000 تومان

بازرگانی تولیدی و پخش ارمغان رضوان توس پشتیبانی : 09152020183 و 05137234606

هل اکبر بنفش یک کیلو گرمی با عطر بسیار قوی بازرگانی تولیدی و پخش ارمغان رضوان توس پشتیبانی : 09152020183 و 05137234606 تماس بگیرید .
هل اکبر بنفش یک کیلو گرمی با عطر بسیار قوی بازرگانی تولیدی و پخش ارمغان رضوان توس پشتیبانی : 09152020183 و 05137234606 تماس بگیرید .

توجه :
سایت ادوات کشاورزی و دامداری ارمغان رضوان توس به نشانی www.mixer.armaghantoos.ir

سایت مواد اولیه و خدمات کارخانجات به نشانی
www.armaghantoos.ir میباشد .

X
error: Content is protected !!