هل اکبر بنفش 500 گرمی

هل اکبر بنفش 500 گرمی

850000 تومان

هل اکبر بنفش 500 گرمی

وزن 500 گرم

خرید بصرفه در وزن های 1000 گرمی

نوع هل : سبز اعلا اکبر بنفش

قیمت هر  پک 825000 تومان

بازرگانی تولیدی و پخش ارمغان رضوان توس پشتیبانی : 09152020183 و 05137234606

هل اکبر بنفش 500 گرمی وزن هر بسته 500 گرم بازرگانی تولیدی و پخش ارمغان رضوان توس پشتیبانی : 09152020183 و 05137234606 تماس بگیرید .
هل اکبر بنفش 500 گرمی وزن هر بسته 500 گرم بازرگانی تولیدی و پخش ارمغان رضوان توس پشتیبانی : 09152020183 و 05137234606 تماس بگیرید .

ناموجود

توضیحات

هل اکبر بنفش 500 گرمی

وزن 500 گرم

خرید بصرفه در وزن های 1000 گرمی

نوع هل : سبز اعلا اکبر بنفش

قیمت هر  پک 825000 تومان

بازرگانی تولیدی و پخش ارمغان رضوان توس پشتیبانی : 09152020183 و 05137234606

هل اکبر بنفش 500 گرمی وزن هر بسته 500 گرم بازرگانی تولیدی و پخش ارمغان رضوان توس پشتیبانی : 09152020183 و 05137234606 تماس بگیرید .
هل اکبر بنفش 500 گرمی وزن هر بسته 500 گرم بازرگانی تولیدی و پخش ارمغان رضوان توس پشتیبانی : 09152020183 و 05137234606 تماس بگیرید .

توجه :
سایت ادوات کشاورزی و دامداری ارمغان رضوان توس به نشانی www.mixer.armaghantoos.ir

سایت مواد اولیه و خدمات کارخانجات به نشانی
www.armaghantoos.ir میباشد .

X
error: Content is protected !!