درخواست نمونه خام پودر شربت

درخواست نمونه خام پودر شربت

70000 تومان

درخواست نمونه خام پودر شربت

هزینه دریافتی بابت تولید نمونه آزمایشگاهی خام بابت تست و اعمال تغییرات توسط مشتریان قبل از خرید عمده کالا و یا فرمولاسیون میباشد .

با توجه به اینکه تولید و یا ارائه فرمولاسیون بنا بر نظر مشتریان با اعمال تغییرات در فرمولاسیون میباشد ، هزینه دریافتی صرفا بابت استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی و هزینه ارسال داخل شهری می باشد .

نمونه ارسالی  :   2 ساشه 25 گرمی پودر شربت بر پایه شکر

2 ساشه 9 گرمی پودر شربت بر پایه شیرین کننده

ارسال از طریق باربری و یا تی پاکس بنا بر تصمیم مشتریان میباشد .

بازرگانی تولیدی و پخش ارمغان رضوان توس 09152020183 و 05137234606

 

درخواست نمونه خام پودر شربت نمونه ارسالی     2 بسته 25 گرمی پودر شربت بر پایه شکر , 2 بسته 9 گرمی پودر شربت بر پایه شیرین کننده ارمغان رضوان توس 09152020183
درخواست نمونه خام پودر شربت نمونه ارسالی     2 بسته 25 گرمی پودر شربت بر پایه شکر , 2 بسته 9 گرمی پودر شربت بر پایه شیرین کننده ارمغان رضوان توس 09152020183

توضیحات

درخواست نمونه خام پودر شربت

هزینه دریافتی بابت تولید نمونه آزمایشگاهی خام بابت تست و اعمال تغییرات توسط مشتریان قبل از خرید عمده کالا و یا فرمولاسیون میباشد .

با توجه به اینکه تولید و یا ارائه فرمولاسیون بنا بر نظر مشتریان با اعمال تغییرات در فرمولاسیون میباشد ، هزینه دریافتی صرفا بابت استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی و هزینه ارسال داخل شهری می باشد .

نمونه ارسالی  :   2 ساشه 25 گرمی پودر شربت بر پایه شکر

2 ساشه 9 گرمی پودر شربت بر پایه شیرین کننده

ارسال از طریق باربری و یا تی پاکس بنا بر تصمیم مشتریان میباشد .

بازرگانی تولیدی و پخش ارمغان رضوان توس 09152020183 و 05137234606

 

درخواست نمونه خام پودر شربت نمونه ارسالی     2 بسته 25 گرمی پودر شربت بر پایه شکر , 2 بسته 9 گرمی پودر شربت بر پایه شیرین کننده ارمغان رضوان توس 09152020183
درخواست نمونه خام پودر شربت نمونه ارسالی     2 بسته 25 گرمی پودر شربت بر پایه شکر , 2 بسته 9 گرمی پودر شربت بر پایه شیرین کننده ارمغان رضوان توس 09152020183

توجه :
سایت ادوات کشاورزی و دامداری ارمغان رضوان توس به نشانی www.mixer.armaghantoos.ir

محصولات غذایی تولیدی دارای سیب سلامت و نشان استاندارد برای کالاهای اجباری میباشد .

سایت مواد اولیه و خدمات کارخانجات به نشانی
www.armaghantoos.ir میباشد .

X
error: Content is protected !!